Archiv článků

Tři dny s matematikou pro učitele středních škol

17.10.2015 21:40
Konference zaměřená zejména na problematiku výuky matematiky na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Náplní konference jsou semináře a dílny, ve kterých vystoupí učitelé středních a vysokých škol s podněty pro další práci učitelů matematiky na středních školách. Hlavní...

Seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách

17.10.2015 21:39
XII. seminář byl věnován Eukleidovi z Alexandrie a jeho nejvýznamnějšímu dílu - Základům. Další seminář proběhne v roce 2017. Organizátor: Katedra didaktiky matematiky MFF UK v Praze, Ústav aplikované matematiky FD ČVUT v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze, studijní...

Letní škola s didaktikou matematiky

17.10.2015 21:39
Letní prázdninová škola je pro učitele I. a II. stupně, nižších ročníků víceletých gymnázií (nejenom pro učitele matematiky), pro rodiče a pro další zájemce o metody výuky. Další setkání proběhne v roce 2020.   Organizátor: ZŠ a MŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti, SUMA JČMF Kontaktní...

Matematika v primární škole

17.10.2015 21:38
Konference je určena především pro pracovníky fakult připravujících učitele primární školy a učitele z praxe. Další ročník konference se uskuteční 22. 4. - 24. 4. 2020 v Olomouci. Organizátor: Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, SUMA JČMF Kontaktní...

Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let

17.10.2015 21:37
Konference se koná každé dva roky a je určena především učitelům druhého stupně základní školy a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.  Některé sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici v sekci Materiály pro učitele. Další setkání se uskuteční 17. - 19. 10. 2019 (čtvrtek...

Užití počítačů ve výuce matematiky

17.10.2015 21:37
Katedra matematiky Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích a Společnost učitelů matematiky JČMF pořádají devátou konferenci[1] Užití počítačů ve výuce matematiky 7. – 9. 11. 2019 Cílem této konference je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky...

Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

17.10.2015 21:34
Setkání se koná každé dva roky a je určeno všem učitelům matematiky. Informace ke konferenci jsou k dispozici na webových stránkách JČMF - pobočka Plzeň. Další setkání se uskuteční v roce 2020. Organizátor: SUMA JČMF, JČMF - Česká matematická společnost, JČMF - pobočka Plzeň, Katedra...

Webová prezentace byla spuštěna

22.04.2015 23:01
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...