Materiály do výuky

 • 01.05.2016 13:36

  Procvičování úprav algebraických výrazů

  Soubor obsahuje zajímavé úlohy použitelné na procvičování úprav algebraických výrazů na ZŠ a SŠ. Zde si můžete stáhnout část diplomové práce Ivany Durdíkové (PedF UK v Praze), v níž shromáždila zajímavé úlohy použitelné pro procvičování úprav algebraických výrazů na ZŠ a SŠ. Sbírka...

 • 29.08.2020 11:39

  4 650 volně stažitelných materiálů pro učitele a samostatné studium žáků (v AJ)

  V důsledku koronavirové pandemie bylo mnoho škol zavřeno a žáci museli zůstat doma. To vyvolalo silný požadavek na účinnou internetovou podporu, zejména v matematice. Představujeme jednu z webových stránek, Developing Quality in Mathematics Education (DQME), kde je možné materiály...

 • 01.05.2016 13:23

  Geometrie mého okolí

  Projekt pro 8. ročník ZŠ. Autorka Jaroslava Janáčková. Soubor obsahuje návrh projektu pro 8. ročník s tématem Geometrie mého okolí. Cílem projektu je, aby žáci dokázali ve svém okolí vidět v předmětech geometrické tvary a tělesa, dokázali geometricky zjednodušit jejich tvary a provádět...

 • 01.05.2016 13:12

  Hra pro střední školu Tandemat

  Zde najdete část diplomové práce Lucie Šilhánové, která pro potřeby výuky matematiky na střední škole rozpracovala a vyzkoušela hru Activity. Jsou popsána pravidla a dány k dispozici herní pole i hrací kartičky. Tandemat – didaktická hra pro výuku matematiky na střední škole Lucie...

 • 01.05.2016 13:35

  Matematická A-lympiáda

  A-lympiáda je soutěž týmů studentů ve věku 16-18 let, kterou organizuje Freudenthal Institute v Utrechtu a účastní se jí studenti v Holandsku a v Dánsku (u nás neprobíhá). Úlohy jsou na rozdíl od klasické olympiády prakticky zaměřeny a často nemají jen jedno správné řešení. Základní informace...

 • 01.05.2016 13:22

  Mocnina

  Gradovaná série úloh na téma Mocnina. Autorky Eva Starobová, Lenka Tejkalová a Jana Pávová. Soubor obsahuj návrh gradované série úloh, pomocí nichž se žáci seznamují s pojmem mocnina. Smyslem celé práce je objevitelská činnost žáků. Ti dostávají vzorový příklad, kde jsou dána jednoduchá...

 • 01.05.2016 13:22

  Mocnost bodu ke kružnici

  Námět, jak zavést pojem mocnost bodu ke kružnici. Autor Martin Mikuláš. K demonstraci mocnosti bodu ke kružnici lze využít aplet POWER OF A POINT (Mocnost bodu) publikovaný na stránkách Národní rady učitelů matematiky ve Spojených státech amerických (the National Council of Teachers of...

 • 01.05.2016 13:12

  Opakování stereometrie formou soutěže

  Je přiložena prezentace v ActivInspire, v níž je připravena soutěž typu Riskuj na opakování některých znalostí ze stereometrie. V přiložené prezentaci pro interaktivní tabule napsané v programu ActivInspire najdete soutěž typu Riskuj. Je určená pro žáky středních škol a obsahuje úkoly různé...

 • 01.05.2016 13:23

  Parabola v MS Excel

  Popis aktivit v MS Excelu, při nichž žáci objevují vlastnosti kvadratické funkce. Autor Martin Mikuláš. Námět obsahuje návrh několika úloh, které lze řešit v programu MS Excel a které vede ke zkoumání vlastností kvadratické funkce. Zde stahujte popis aktivit pro žáky a zde soubor v MS Excel, s nímž...

 • 19.05.2022 12:42

  Počítačová 3D hra rozvíjející prostorovou představivost

  V rámci své bakalářské práce zpracoval Tomáš Trejbal originální počítačovou 3D hru s geometrickou tematikou. Hra byla částečně inspirována hrou Euclidea. Ve hře Euclidea (jedná se o hru na mobilní telefony) se hráč zabývá euklidovskými geometrickými konstrukcemi ve dvourozměrném prostoru. Zmíněná...

1 | 2 >>

Materiály do výuky

 • 19.05.2022 12:42

  Počítačová 3D hra rozvíjející prostorovou představivost

  V rámci své bakalářské práce zpracoval Tomáš Trejbal originální počítačovou 3D hru s geometrickou tematikou. Hra byla částečně inspirována hrou Euclidea. Ve hře Euclidea (jedná se o hru na mobilní telefony) se hráč zabývá euklidovskými geometrickými konstrukcemi ve dvourozměrném prostoru. Zmíněná...

 • 29.08.2020 11:39

  4 650 volně stažitelných materiálů pro učitele a samostatné studium žáků (v AJ)

  V důsledku koronavirové pandemie bylo mnoho škol zavřeno a žáci museli zůstat doma. To vyvolalo silný požadavek na účinnou internetovou podporu, zejména v matematice. Představujeme jednu z webových stránek, Developing Quality in Mathematics Education (DQME), kde je možné materiály...

 • 01.05.2016 13:37

  Řešení konstrukčních planimetrických úloh II

  Učební text určený pro studenty středních škol. Druhá část.   Druhá část studijní opory týkající se řešení konstrukčních planimetrických úloh. Stěžejní kapitolou je kapitola 2.6 - Souhrnné úlohy na využití shodných zobrazení. Opora byla napsána tak, aby učivo vysvětlovala tomu, kdo nemá...

 • 01.05.2016 13:36

  Procvičování úprav algebraických výrazů

  Soubor obsahuje zajímavé úlohy použitelné na procvičování úprav algebraických výrazů na ZŠ a SŠ. Zde si můžete stáhnout část diplomové práce Ivany Durdíkové (PedF UK v Praze), v níž shromáždila zajímavé úlohy použitelné pro procvičování úprav algebraických výrazů na ZŠ a SŠ. Sbírka...

 • 01.05.2016 13:36

  Řešení konstrukčních planimetrických úloh I

  Učební text určený pro studenty středních škol. První část. První část učební opory pro distanční vzdělávání, která může sloužit k demonstraci určitých vlastností geometrických objektů, postupů konstrukcí apod. Autorka textu ho využívá např. v maturitním ročníku. Studenti mají text k dispozici...

 • 01.05.2016 13:35

  Matematická A-lympiáda

  A-lympiáda je soutěž týmů studentů ve věku 16-18 let, kterou organizuje Freudenthal Institute v Utrechtu a účastní se jí studenti v Holandsku a v Dánsku (u nás neprobíhá). Úlohy jsou na rozdíl od klasické olympiády prakticky zaměřeny a často nemají jen jedno správné řešení. Základní informace...

 • 01.05.2016 13:34

  Poznáváme krychli

  Projekt pro žáky 6. ročníků. Autorka Ivana Navrátilová. Soubor obsahuje návrh projektu pro 6. ročník ZŠ zaměřeného na seznámení žáků s krychlí a jejími vlastnostmi. Žáci se seznamují s tímto tělesem sami na základě vlastní manipulace s různými předměty. Například konstruují krychli z modelíny a...

 • 01.05.2016 13:34

  Statistika a my

  Projekt pro 8. ročník týkající se využití statistiky v běžném životě. Práce vznikla jako závěrečná práce kurzu organizovaného v rámci projektu ESF Podíl učitele matematiky na tvorbě ŠVP. Obsahuje návrh projektu týkajícího se využití statistiky v běžném životě i popis jeho využití ve výuce....

 • 01.05.2016 13:23

  Parabola v MS Excel

  Popis aktivit v MS Excelu, při nichž žáci objevují vlastnosti kvadratické funkce. Autor Martin Mikuláš. Námět obsahuje návrh několika úloh, které lze řešit v programu MS Excel a které vede ke zkoumání vlastností kvadratické funkce. Zde stahujte popis aktivit pro žáky a zde soubor v MS Excel, s nímž...

 • 01.05.2016 13:23

  Geometrie mého okolí

  Projekt pro 8. ročník ZŠ. Autorka Jaroslava Janáčková. Soubor obsahuje návrh projektu pro 8. ročník s tématem Geometrie mého okolí. Cílem projektu je, aby žáci dokázali ve svém okolí vidět v předmětech geometrické tvary a tělesa, dokázali geometricky zjednodušit jejich tvary a provádět...

1 | 2 >>

V této sekci naleznete metodické materiály a náměty pro učitele matematiky a 1. stupně. Některé z nich napsali sami učitelé, jiné připravili studenti učitelství na základě svých diplomových prací a autory dalších jsou vzdělavatelé učitelů.

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF