Konference

 • 24.06.2022 00:00

  Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol

  Celostátní konference učitelů matematiky středních škol se bude konat v Brně, a to ve dnech 12.–14. října 2022 v prostorách SŠ IPF Brno ul. Čichnova (https://www.cichnovabrno.cz/o-skole) Konference, kterou pořádá Společnost učitelů matematiky JČMF ve spolupráci se Střední školou informatiky,...

 • 12.05.2022 14:48

  Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

  Setkání se koná každé dva roky a je určeno všem učitelům matematiky. Další setkání se uskuteční 3. až 5. 11. 2022. Mottem konference je "Výuka matematiky v neklidné době". Organizátor: SUMA JČMF, JČMF - Česká matematická společnost, JČMF - pobočka Plzeň, Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň Kontaktní...

 • 12.05.2022 14:41

  Dva dny s didaktikou matematiky

  Dvacátý sedmý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se bude konat ve dnech 16. – 17. 2. 2023. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci...

 • 12.01.2022 14:51

  Jak učit matematice žáky ve věku 10 až 16 let

  Konference se koná každé dva roky a je určena především učitelům druhého stupně základní školy a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.  Některé sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici v sekci Materiály ke stažení. Poslední ročník konference s konal ve dnech 14.–16. 10....

 • 12.05.2021 14:59

  Užití počítačů ve výuce matematiky

  Katedra matematiky Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích a Společnost učitelů matematiky JČMF uspořádaly ve dnech 11. – 13. 11. 2021 desátou konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky Cílem konference bylo shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky...

 • 12.05.2021 14:56

  Tři dny s matematikou pro učitele středních odborných škol

  Konference je zaměřena zejména na problematiku výuky matematiky na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Náplní konference byly semináře a dílny, ve kterých vystoupili učitelé středních a vysokých škol s podněty pro další práci učitelů matematiky na středních...

 • 12.05.2020 15:00

  Ani jeden matematický talent nazmar

  Konference učitelů matematiky a přírodovědných oborů na základních, středních a vysokých školách pracujících s talentovanými žáky a studenty. SUMA JČMF se na organizace konference podílela od jejího založení v roce 2003 do roku 2019. Sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici v...

 • 12.05.2020 14:58

  Letní škola s didaktikou matematiky

  Letní prázdninová škola je pro učitele I. a II. stupně, nižších ročníků víceletých gymnázií (nejenom pro učitele matematiky), pro rodiče a pro další zájemce o metody výuky byla organizována od roku 2005 do roku 2018. Organizátorem byla ZŠ a MŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti a SUMA...

 • 12.05.2020 14:58

  Matematika v primární škole

  Konference je určena především pro pracovníky fakult připravujících učitele primární školy a učitele z praxe. V roce 2020 se konference uskutečnila 22. 4. - 24. 4. 2020 v Olomouci. Organizátor: Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, SUMA JČMF Kontaktní...

SUMA JČMF organizuje řadu akcí pro učitele matematiky nebo se na jejich organizaci podílí.

Organizuje také česko-slovenskou soutěž Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) (https://semt.cz/svoc/).

Zveme učitele matematiky také k účasti na seminářích, které pořádají vysoké školy pro své studenty učitelství matematiky a pro učitele a další odborníky.

 

Didakticko-matematický seminář PedF UK

Seminář katedry didaktiky matematiky MFF UK

Semináře Katedry matematiky PdF MU

 

Semináře z didaktiky matematiky KMDM TUL Liberec

 

Semináře na PřF UP Olomouc

 

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

Chcete se stát součástí jedné z nejstarších profesních organizací u nás a získat nové přátele z řad aktivních učitelů matematiky? Staňte se našimi členy, rádi Vás přivítáme..

Každý člen SUMA JČMF se musí nejdříve stát členem Jednoty českých matematiků a fyziků a zaregistrovat se na stránkách jcmf.cz. Přímý odkaz na přihlášku je zde.

 

© 2015 - 2022 SUMA JČMF