Konference

 • 12.05.2022 14:48

  Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

  Setkání se koná každé dva roky a je určeno všem učitelům matematiky. Další setkání se uskuteční 3. až 5. 11. 2022. Mottem konference je "Výuka matematiky v neklidné době". Organizátor: SUMA JČMF, JČMF - Česká matematická společnost, JČMF - pobočka Plzeň, Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň Kontaktní...

 • 12.05.2022 14:41

  Dva dny s didaktikou matematiky

  Dvacátý šestý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádala katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se konal ve dnech 10. – 11. 2. 2022. Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních...

 • 12.01.2022 14:51

  Jak učit matematice žáky ve věku 10 až 16 let

  Konference se koná každé dva roky a je určena především učitelům druhého stupně základní školy a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.  Některé sborníky z předchozích ročníků konference jsou k dispozici v sekci Materiály ke stažení. Poslední ročník konference s konal ve dnech 14.–16. 10....

 • 12.05.2021 14:59

  Užití počítačů ve výuce matematiky

  Katedra matematiky Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích a Společnost učitelů matematiky JČMF pořádají desátou konferenci Užití počítačů ve výuce matematiky 11. – 13. 11. 2021 Cílem této konference je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky...

 • 12.05.2021 14:56

  Tři dny s matematikou pro učitele středních odborných škol

  Konference zaměřená zejména na problematiku výuky matematiky na středních odborných školách a středních odborných učilištích. Náplní konference jsou semináře a dílny, ve kterých vystoupí učitelé středních a vysokých škol s podněty pro další práci učitelů matematiky na středních školách. Hlavní...

 • 12.05.2021 14:54

  Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol

  Další ročník konference se bude konat v Pardubicích v roce 2023. Pořádá JČMF (Společnost učitelů matematiky JČMF a pobočný spolek JČMF Pardubice), Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice a CCV Pardubice Kontakt: Mgr. František Procházka, ...

 • 12.05.2020 15:00

  Ani jeden matematický talent nazmar

  Konference učitelů matematiky a přírodovědných oborů na základních, středních a vysokých školách pracujících s talentovanými žáky a studenty. Další setkání se uskuteční 24. 5. - 25. 5. 2019 v Hradci Králové. Organizátor konference: SUMA JČMF Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D....

 • 12.05.2020 14:58

  Matematika v primární škole

  Konference je určena především pro pracovníky fakult připravujících učitele primární školy a učitele z praxe. Další ročník konference se uskuteční 22. 4. - 24. 4. 2020 v Olomouci. Organizátor: Katedra matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, SUMA JČMF Kontaktní...

 • 12.05.2020 14:58

  Letní škola s didaktikou matematiky

  Letní prázdninová škola je pro učitele I. a II. stupně, nižších ročníků víceletých gymnázií (nejenom pro učitele matematiky), pro rodiče a pro další zájemce o metody výuky. Další setkání proběhne v roce 2020.   Organizátor: ZŠ a MŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti, SUMA JČMF Kontaktní...

SUMA JČMF organizuje řadu akcí pro učitele matematiky nebo se na jejich organizaci podílí.

Organizuje také česko-slovenskou soutěž Studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) (https://semt.cz/svoc/).

Zveme učitele matematiky také k účasti na seminářích, které pořádají vysoké školy pro své studenty učitelství matematiky a pro učitele a další odborníky.

 Didakticko-matematický seminář PedF UK

Seminář katedry didaktiky matematiky MFF UK

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

Chcete se stát součástí jedné z nejstarších profesních organizací u nás a získat nové přátele z řad aktivních učitelů matematiky? Staňte se našimi členy, rádi Vás přivítáme..

Každý člen SUMA JČMF se musí nejdříve stát členem Jednoty českých matematiků a fyziků a zaregistrovat se na stránkách jcmf.cz. Přímý odkaz na přihlášku je zde.

 

© 2015 - 2022 SUMA JČMF