Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je soutěž pro žáky všech typů základních a středních škol ve věku 10 - 19 let.
Oficiální stránky Matematické olympiády v České republice najdete zde.
Oficiální stránky Matematické olympiády kategorie P (programování) v České republice najdete zde.
 

Matematický klokan

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena širokému okruhu zájemců od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. A to nejen nadaným žákům, ale všem. Tím se soutěž značně liší od Matematické olympiády, která vyhledává především talenty a umožňuje tak soutěžit jen vynikajícím studentům. Ostatní tak zůstávají o radost ze soutěžení ochuzeni. Tento dluh však Matematický klokan splácí, neboť se snaží zapojit do soutěže všechny žáky, umožnit všem vyzkoušet si svoje schopnosti při řešení neobvyklých úloh.

Oficiální stránky soutěže (včetně seznamu krajských důvěrníků) najdete zde. Na zmíněných stránkách naleznete i sbírky úloh z minulých ročníků.

Korespondenční semináře

 

V ČR existují matematické korespondenční semináře pro žáky všech typů a stupňů škol. Následující seznam není úplný, rádi uveřejníme odkazy i na další semináře. 

  • Pikomat  organizovaný MFF UK v Praze
  • Pikomat organizovaný Dvořákovým gymnáziem v Kralupech nad Vltavou
  • PRAžský SEminář (PRASE) organizovaný MFF UK v Praze
  • Koperníkův korespondenční seminář (KoKoS) organizovaný Gymnáziem Mikuláše Koperníka v Bílovci
  • Regionální korespondenční seminář pro žáky 4.a 5.tříd - Matýsek organizovaný Vyšší odbornou školou pedagogickou a Střední pedagogickou školou Litomyšl

Dále uvádíme odkaz na slovenský Korespondenční matematický seminář (KMS) organizovaný Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.

MaSO (Matematická soutěž)

MaSo je týmová soutěž pro žáky 2. stupně základních škol, kterou organizuje Mff UK - resp. studenti této fakulty. Oficiální stránky soutěže jsou zde.

Matematické putování

Matematické putování je týmová soutěž pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ, kterou organizuje PedF UK - resp. studenti učitelství matematiky. Oficiální stránky soutěže najdete zde.

Abaku

Liga Abaku je školní celostátní online soutěž v početní hře Abaku. Oficiální stránky soutěže najdete zde.

Pangea- česká sekce mezinárodní dvoukolové matematické soutěže.

Soutěž Pangea působí v ČR od roku 2014. Od jiných matematických soutěží se liší užším tematickým zaměřením slovních úloh: v každém ročníku jsou vybrány dvě oblasti, které učitelům následně umožňují využít úloh pro projekty a dílčí projekty (např. v roce 2022 jsou tématem zámořské objevy a hry). Poměr úloh čistě matematických a slovních úloh je zhruba 1 : 2. K soutěži existuje dotazník pro řešitele, který poskytuje týmu autorů cennou zpětnou vazbu. Cílem není jen úlohy vyřešit, ale také něco nového se dozvědět.
 
Oficiální stránky soutěže jsou zde.

 

V této sekci naleznete přehled matematických soutěží pro žáky všech typů a stupňů škol. Na některých z nich se podílí i SUMA JČMF.

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

Chcete se stát součástí jedné z nejstarších profesních organizací u nás a získat nové přátele z řad aktivních učitelů matematiky? Staňte se našimi členy, rádi Vás přivítáme..

Každý člen SUMA JČMF se musí nejdříve stát členem Jednoty českých matematiků a fyziků a zaregistrovat se na stránkách jcmf.cz. Přímý odkaz na přihlášku je zde.

 

© 2015 - 2022 SUMA JČMF