Archiv článků

 • 24.09.2022 13:13

  Významné ocenění pro českou početní hru Abaku

  Abaku (hra rozvíjející početní dovednosti) získalo ocenění „Academics’ Choice 2022 Brain Toy Winner Award for Mind-Building Excellence“, což je prestižní záruka kvality ve vzdělávání, vyhrazená jen pro ty nejlepší hračky a média rozvíjející myšlení. Nezávislý program Academics’ Choice Award je...

 • 24.06.2022 14:09

  Celostátní konference učitelů matematiky středních škol

  Celostátní konference učitelů matematiky středních škol se bude konat v Brně, a to ve dnech 12.–14. října 2022 v prostorách SŠ IPF Brno ul. Čichnova.  

 • 24.06.2022 00:00

  Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol

  Celostátní konference učitelů matematiky středních škol se bude konat v Brně, a to ve dnech 12.–14. října 2022 v prostorách SŠ IPF Brno ul. Čichnova (https://www.cichnovabrno.cz/o-skole) Konference, kterou pořádá Společnost učitelů matematiky JČMF ve spolupráci se Střední školou informatiky,...

 • 19.05.2022 12:42

  Počítačová 3D hra rozvíjející prostorovou představivost

  V rámci své bakalářské práce zpracoval Tomáš Trejbal originální počítačovou 3D hru s geometrickou tematikou. Hra byla částečně inspirována hrou Euclidea. Ve hře Euclidea (jedná se o hru na mobilní telefony) se hráč zabývá euklidovskými geometrickými konstrukcemi ve dvourozměrném prostoru. Zmíněná...

 • 13.05.2022 12:07

  Revize Rámcových vzdělávacích programů

  V současné době probíhá práce na revizích Rámcových vzdělávacích programů. Více informací naleznete na https://revize.rvp.cz/  

 • 12.05.2022 14:48

  Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

  Setkání se koná každé dva roky a je určeno všem učitelům matematiky. Další setkání se uskuteční 3. až 5. 11. 2022. Mottem konference je "Výuka matematiky v neklidné době". Organizátor: SUMA JČMF, JČMF - Česká matematická společnost, JČMF - pobočka Plzeň, Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň Kontaktní...

 • 12.05.2022 14:41

  Dva dny s didaktikou matematiky

  Dvacátý šestý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádala katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, se konal ve dnech 10. – 11. 2. 2022. Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních...

 • 12.05.2022 14:36

  Matematika v médiích (využití slovních úloh při kooperativní výuce)

  Učitelé matematiky na základních i středních školách shodně označují za jedno z kritických míst školské matematiky řešení slovních úloh. Příčinu vidí učitelé v tom, že žáci nejsou schopni a někdy ani ochotni přečíst si pečlivě a opakovaně text slovní úlohy. Nechápou text, neumí si utvořit...

 • 12.05.2022 12:18

  Metodická doporučení pro učitele vzešlá z projektu ESF

  V roce 2005 a 2006 připravil kolektiv autorů z institucí vzdělávajících učitele a učitelů z praxe připravil texty, které jsou použitelné jak v přípravě učitelů matematiky, tak přímo ve výuce.     Jak citovat tyto...

 • 12.05.2022 12:16

  Náměty na aktivity rozvíjející matematickou gramotnost

  Kolektiv autorů připravil sborník námětů, jejichž společným cílem je podpořit profesní kompetence učitelů související s rozvíjením matematické gramotnosti žáků na základních školách a víceletých gymnáziích. Sborník obsahuje sedm metodických materiálů, které jsou postupně zaměřeny na různé oblasti...

Záznamy: 1 - 10 ze 60
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF