Publikace/Knihy ke stažení

  1. Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky
  • Tato publikace byla zpracována na Katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze v rámci výzkumného záměru a vyšla v roce 2004 ve dvou dílech.

  1. Matematika a řešení úloh
  • F. Kuřina: Matematika a řešení úloh. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

  • Obálka knihy