Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost

Na adresách
https://www.vospspgs.cz/manipulativni-cinnosti-rozvijejici-matematickou-gramotnost
a
https://www.vospspgs.cz/manipulativni-cinnosti-a-modelovani-rozvijejici-matematickou-gramotnost
najdete výsledky projektů, které byly v JČMF řešeny v letech 2013 a 2014 v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekty byl zaměřeny na rozvoj operačního myšlení dětí předškolního věku a žáků  základních škol pomocí odkrývání vztahů mezi věcmi na základě manipulace s nimi, tj. přidávání, ubírání, řazení, přemísťování předmětů atp. Na uvedených adresách je zveřejněna série videonahrávek, které nabízejí náměty na rozvíjení představ dětí a žáků v oblastech kvantita (množství, jeho odhady a porovnávání, význam čísel, různé reprezentace čísel, operace s čísly, představa velikosti čísel, práce s číselnou osou), množinové představy (třídění, uspořádání, kombinatorické činnosti) a prostor a tvar (orientace v prostoru a čase, rovinné a prostorové útvary, jejich metrické a polohové vlastnosti) i vybrané kompetence, které jsou obsaženy v definici matematické gramotnosti: Matematické uvažování, Modelování, Užívání pomůcek a nástrojů. Všechny videosekvence jsou připraveny samostatně pro MŠ, pro první stupeň ZŠ a pro 2. stupeň ZŠ a jsou v manuálech doprovázeny podrobnými metodickými návody pro pedagogickou veřejnost.

 

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF