Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky

12.05.2022 11:45

  Kniha obsahuje 25 kapitol týkajících se různých aspekty výuky matematiky a výzkumu. Prohlédněte si její obsah:

Naďa Stehlíková: Konstruktivistické přístupy k vyučování matematice
Milan Hejný: Mechanizmus poznávacího procesu
Milan Hejný: Komunikační a interakční strategie učitele v hodinách matematiky
Milan Hejný: Chyba jako prvek edukační strategie učitele
Darina Jirotková, Jana Kratochvílová: Nedorozumění v komunikaci učitel – žák/student
Jiří Mareš: Žák a jeho vyhledávání pomoci v hodinách matematiky
Milan Hejný, Darina Jirotková: Svět aritmetiky a svět geometrie
Filip Roubíček: Sémiotická analýza v didaktice matematiky
Eva Zapotilová: Postoje studentů k matematice a možnosti jejich změn
Milan Hejný: Koncepce matematické přípravy budoucích učitelů prvního stupně základních škol
Milan Trch, Eva Zapotilová: Problémy, výzvy a diskuse – prostředky motivace při vyučování matematice
Darina Jirotková: Konstruktivistický přístup k vyučování geometrii
Jana Kratochvílová: Kurz Matematika s didaktikou v oboru Učitelství na speciálních školách
Darina Jirotková: Hra SOVA a její využití v přípravě učitelů 1. stupně základní školy
Darina Jirotková, Jana Kratochvílová: Dva postupy při vyvození Pickovy formule v kurzu geometrie pro budoucí učitele
Naďa Stehlıíková: Geometrické transformace analyticky
Jana Kratochvílová: Jak Klára měnila své pedagogické přesvědčení
Jaroslav Zhouf: Tvorba diagnostických úloh z matematiky
Milan Hejný: Záporná čísla
Milan Hejný: Zlomky
Jarmila Novotná: Matematické objevování založené na řešení úloh
Jarmila Novotná: Zpracování informací při řešení slovnıích úloh
Jarmila Novotná: Hry a soutěže a jejich vliv na motivační a komunikační klima ve třídě
Milan Koman: Pravidelnosti aritmetiky a geometrie číselných dvojčat
Jana Kratochvílová: Triády jako prostředí výzkumu a výuky

Zpět

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF