Učitel matematiky

Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků od roku 1992. V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Odborný recenzovaný časopis Učitel matematiky si klade za cíl seznámit pedagogickou i laickou veřejnost s novými podněty přicházejícími z matematiky i didaktiky matematiky, které mají sloužit k zlepšování výuky na základních a středních školách. Publikuje původní odborné recenzované články týkající se nových metodických přístupů k výuce matematiky, historie matematiky, didaktické transformace nových poznatků z matematiky, popularizace matematiky apod. Zařazovány jsou i diskuse k odborné problematice, zprávy o akcích pro učitele matematiky a zadání matematických olympiád.

Plné texty článků jsou s časovým odstupem k dispozici na stránkách Matematické digitální knihovny.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách časopisu.

Matematika – fyzika  informatika

Časopis se zabývá se problémy výuky na základních a středních školách, uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. 

Matematika – fyzika – informatika vychází v nakladatelství Prometheus od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků. MFI je recenzovaný časopis uvedený na seznamu periodik Rady pro vědu, výzkum a inovace.

Od 22. ročníku  vychází v elektronické podobě a všem zájemcům je volně dostupný na internetových adresách redakce i vydavatele:

https://mfi.upol.cz/

https://mfi.prometheus-nakl.cz/

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Časopis vychází od roku 1956 a a je členským časopisem Jednoty českých matematiků a fyziků a Jednoty slovenských matematiků a fyziků. Přináší původní i přeložené přehledné a informativní články o matematice, fyzice a astronomii věnované historii, informace a zprávy o činnosti Jednoty a recenze knih.

Bližší informace o časopisu najdete zde.

Plné texty článků jsou publikovány s časovým odstupem na stránkách Matematické digitální knihovny.

Rozhledy matematicko-fyzikální

Časopis je určen pro studenty středních (i základních škol), učitele matematiky a všechny zájemce o matematiku, fyziku, informatiku a historii těchto disciplín. V časopise se objevují také informace o soutěžích v těchto oborech.

Časopis byl založen roku 1921. Původně byl součástí Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky a právě roku 1921 se od něho Rozhledy oddělily.

Časopis vychází čtyřikrát ročně. Jeho web najdete zde: https://rozhledy.jcmf.cz/

Plné texty článků jsou publikovány s časovým odstupem na stránkách Matematické digitální knihovny.

JČMF vydává časopisy určené pro učitele matematiky či studenty středních škol.

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

Chcete se stát součástí jedné z nejstarších profesních organizací u nás a získat nové přátele z řad aktivních učitelů matematiky? Staňte se našimi členy, rádi Vás přivítáme..

Každý člen SUMA JČMF se musí nejdříve stát členem Jednoty českých matematiků a fyziků a zaregistrovat se na stránkách jcmf.cz. Přímý odkaz na přihlášku je zde.

 

© 2015 - 2022 SUMA JČMF