Dva dny s didaktikou matematiky

17.10.2015 21:33

  Dvacátý druhý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se Společností učitelů matematiky JČMF se konal ve dnech 15. – 16. 2. 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze . Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.

Z konference je tradičně připravován elektronický sborník. Akce je akreditována pod číslem MSMT- 36435/2015-1-883 (do 14.12.2018).

Registrační poplatek se hradí na místě:
180 Kč pro členy JČMF s vystoupením na konferenci
220 Kč pro nečleny JČMF s vystoupením na konferenci
250 Kč pro členy JČMF bez vystoupení na konferenci
320 Kč pro nečleny JČMF bez vystoupení na konferenci

Online přihláška je níže na stránce.

Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 31. 1. 2018. K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 14. 2. 2018. Pokud bude účastník požadovat ubytování na univerzitní koleji, pak je nutné se přihlásit do 20.1.2018.

Program

 


Zvané přednášky

Eva Řídká (CERMAT): Matematika očima výsledků JPZ a společné části MZ

Maturitní zkouška v modelu podle zákona č. 561/2004 Sb. má za sebou sedm let. Jednotné přijímací zkoušky, které měly společné části maturit předcházet, se v letošním roce konaly poprvé. Získané zkušenosti a zejména pak datová základna představují rozsáhlý zdroj informací. O čem vlastně vypovídají? Cílem příspěvku je informovat odbornou veřejnost o současném stavu matematiky ve školách očima výsledků, pokusit se objasnit některé příčiny současného stavu a naznačit možné cesty, jak pomoci matematice na základních i středních školách.

Magdalena Richterová (PedF UK Praha): Šikana – manipulace strachem druhých

Přednáška vychází z reality na našich školách a odkrývá jisté postupy, které může učitel ve své každodenní praxi uplatnit. Pozornost je věnována příčinám vzniku šikany v dětských kolektivech a reálným možnostem prevence, ale také strategii řešení šikany a odkrytí možných překážek, které úspěchu v řešení brání.  Vše je provázeno dobrými i špatnými příklady z praxe.

 


ARCHIV

Program ze Dvou dnů s didaktikou matematiky 2016 ke stažení  zde . Fotografie z roku 2016 stahujte zde.
Archiv předchozích ročníků konference je zde. Sborníky z předchozích ročníků najdete v části Materiály ke stažení.

Programový a organizační výbor


Naďa Vondrová (KMDM, PedF UK, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, nada.vondrova @pedf.cuni.cz)

Antonín Jančařík

Darina Jirotková

Michaela Kaslová


Sborník z roku 2018 - pokyny pro autory

Sborník bude sestaven z těchto částí:

  • vystoupení v sekci (příspěvek ve sborníku v délce 2 – 3 strany)
  • pracovní dílny v rozsahu 1 hodina (příspěvek ve sborníku v délce 5 – 6 stran)
  • prezentace zajímavých zkušeností a materiálů (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • prezentace videa (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • poster – nástěnka (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • další příspěvky (po dohodě s programovým výborem)

Příspěvky odevzdávejte v programu WORD (nebo TeX), písmo Times New Roman, 12 pt, délka podle typu prezentace. Obrázky ve formátu jpg zašlete zvlášť. Nepoužívejte v příspěvku všechna velká písmena (např. v nadpisech). Za názvem příspěvku napište jméno autora bez titulů a jeho pracoviště a e-mail. Použitou literaturu nečíslujte a formátujte podle vzorů, které najdete zde – u sborníků je nutné uvést i editory a rozsah stránek daného článku; ISBN neuvádějte. Každý příspěvek opatřete stručným abstraktem v rozsahu 5 až 10 řádků. Obrázky i tabulky číslujte (průběžně). Nepoužívejte pouze ilustrační obrázky. Za jazykovou stránku příspěvku zodpovídají autoři.

Hotový příspěvek odevzdejte do 30. 3. 2018.

Zasílejte na adresu nada.vondrova@pedf.cuni.cz.

Sborník vyjde v elektronické podobě do konce roku 2018. Bude mít ISBN.

 

Zpět

Přihlášení na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2018

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: