Dva dny s didaktikou matematiky

17.02.2018 21:33

  Dvacátý druhý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se Společností učitelů matematiky JČMF se konal ve dnech 15. – 16. 2. 2018 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze . Obdobně jako v předchozích ročnících byla konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.

Z konference je tradičně připravován elektronický sborník. Akce je akreditována pod číslem MSMT- 36435/2015-1-883 (do 14.12.2018).

Registrační poplatek se hradí na místě:
180 Kč pro členy JČMF s vystoupením na konferenci
220 Kč pro nečleny JČMF s vystoupením na konferenci
250 Kč pro členy JČMF bez vystoupení na konferenci
320 Kč pro nečleny JČMF bez vystoupení na konferenci

Online přihláška je níže na stránce.

Termín přihlášení v případě, že účastník navrhuje příspěvek, je 31. 1. 2018. K účasti na konferenci bez příspěvku se lze přihlásit až do 14. 2. 2018. Pokud bude účastník požadovat ubytování na univerzitní koleji, pak je nutné se přihlásit do 20.1.2018.

Program

 

Fotky z konference

Zvané přednášky

Eva Řídká (CERMAT): Matematika očima výsledků JPZ a společné části MZ

Maturitní zkouška v modelu podle zákona č. 561/2004 Sb. má za sebou sedm let. Jednotné přijímací zkoušky, které měly společné části maturit předcházet, se v letošním roce konaly poprvé. Získané zkušenosti a zejména pak datová základna představují rozsáhlý zdroj informací. O čem vlastně vypovídají? Cílem příspěvku je informovat odbornou veřejnost o současném stavu matematiky ve školách očima výsledků, pokusit se objasnit některé příčiny současného stavu a naznačit možné cesty, jak pomoci matematice na základních i středních školách.

Magdalena Richterová (PedF UK Praha): Šikana – manipulace strachem druhých

Přednáška vychází z reality na našich školách a odkrývá jisté postupy, které může učitel ve své každodenní praxi uplatnit. Pozornost je věnována příčinám vzniku šikany v dětských kolektivech a reálným možnostem prevence, ale také strategii řešení šikany a odkrytí možných překážek, které úspěchu v řešení brání.  Vše je provázeno dobrými i špatnými příklady z praxe.

 


ARCHIV

Program ze Dvou dnů s didaktikou matematiky 2016 ke stažení  zde . Fotografie z roku 2016 stahujte zde.
Archiv předchozích ročníků konference je zde. Sborníky z předchozích ročníků najdete v části Materiály ke stažení.

Programový a organizační výbor


Naďa Vondrová (KMDM, PedF UK, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, nada.vondrova @pedf.cuni.cz)

Antonín Jančařík

Darina Jirotková

Michaela Kaslová


Sborník z roku 2018 - pokyny pro autory

Sborník bude sestaven z těchto částí:

  • vystoupení v sekci (příspěvek ve sborníku v délce 2 – 3 strany)
  • pracovní dílny v rozsahu 1 hodina (příspěvek ve sborníku v délce 5 – 6 stran)
  • prezentace zajímavých zkušeností a materiálů (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • prezentace videa (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • poster – nástěnka (příspěvek do sborníku jen po dohodě s programovým výborem)
  • další příspěvky (po dohodě s programovým výborem)

Příspěvky odevzdávejte v programu WORD (nebo TeX), písmo Times New Roman, 12 pt, délka podle typu prezentace. Obrázky ve formátu jpg zašlete zvlášť. Nepoužívejte v příspěvku všechna velká písmena (např. v nadpisech). Za názvem příspěvku napište jméno autora bez titulů a jeho pracoviště a e-mail. Použitou literaturu nečíslujte a formátujte podle vzorů, které najdete zde – u sborníků je nutné uvést i editory a rozsah stránek daného článku; ISBN neuvádějte. Každý příspěvek opatřete stručným abstraktem v rozsahu 5 až 10 řádků. Obrázky i tabulky číslujte (průběžně). Nepoužívejte pouze ilustrační obrázky. Za jazykovou stránku příspěvku zodpovídají autoři.

Hotový příspěvek odevzdejte do 30. 3. 2018.

Zasílejte na adresu nada.vondrova@pedf.cuni.cz.

Sborník vyjde v elektronické podobě do konce roku 2018. Bude mít ISBN.

 

Zpět

Přihlášení na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2018

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: