Užití počítačů ve výuce matematiky

12.05.2023 14:59

Ve dnech od 9. do 11. listopadu 2023 pořádají Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Společnost učitelů matematiky JČMF a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice v pořadí 11. ročník konference Užití počítačů ve výuce matematiky.

Cílem konference je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nad těmito okruhy otázek:

  • role digitálních technologií ve vyučování matematiky,
  • vliv digitálních technologií na obsah vyučování,
  • role učitele při výuce podporované počítačem,
  • role digitální gramotnosti žáků a učitelů,
  • otázky rozvoje digitální gramotnosti při výuce matematiky,
  • vliv digitálních technologií na rozvoj matematické a finanční gramotnosti,
  • současné pojetí výuky matematiky.

Aktuální informace naleznete na webové  stránce konference.

Kontaktní adresa

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

PF  JU v Č. Budějovicích, Jeronýmova 10,

371 15 České Budějovice tel. 387 773 093,

e-mail: petrasek@pf.jcu.cz

Za organizační výbor konference

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.  

 

Zpět

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF