Řešení konstrukčních planimetrických úloh

01.05.2016 13:36

Autorka Eva Davidová zpracovala a dala k dispozici dva učební texty určené pro studenty středních škol.
 

První část učební opory pro distanční vzdělávání může sloužit k demonstraci určitých vlastností geometrických objektů, postupů konstrukcí apod. Autorka textu ho využívá např. v maturitním ročníku. Studenti mají text k dispozici ve všech počítačových učebnách, pracují s ním samostatně (kopírují si ho i domů). Na některých místech v textu jsou v nich v rámečcích hypertextové odkazy na řešení, případně zpět na zadání.

Druhá část studijní opory se týká řešení konstrukčních planimetrických úloh. Stěžejní kapitolou je kapitola 2.6 - Souhrnné úlohy na využití shodných zobrazení. Opora byla napsána tak, aby učivo vysvětlovala tomu, kdo nemá možnost slyšet výklad učitele, proto je např. užita forma přímého oslovování čtenáře.

 

Zpět

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF