Výbor SUMA schválil stanovisko k příručkám Matika pro spolužáky

20.02.2020 00:00

V současné době se výuka matematiky stala předmětem řady diskusí. Jedním z často medializovaných témat se stal i projekt „Matika pro spolužáky“, který získal podporu médií i sponzorů. Podle těchto svépomocných příruček, které jsou chybně nazývány učebnice, dnes údajně vyučuje více než 220 středních škol v republice. Výbor Společnosti učitelů matematiky Jednoty českých matematiky a fyziků považuje za potřebné zdůraznit, že z hlediska nejen odborného (matematického), ale také metodického jsou příručky plné chyb a rozhodně se nejedná o metodickou „revoluci“ ve výuce matematiky. Jde spíše o „kuchařské návody“ (navíc mnohdy nesprávné) na řešení typových příkladů, které mohou na první pohled působit na žáky přitažlivě, ale k rozvoji jejich myšlení rozhodně nepřispějí. Příručky zcela postrádají snahu o to, aby žáci problematice porozuměli a získali potřebný vhled do látky, a místo toho nabízejí návody psané stylem egyptských písařů před čtyřmi tisíci lety. Negativní stanovisko k výuce podle těchto materiálů vyjádřili i vyučující didaktiky matematiky z fakult připravujících učitele. Příručky, původně určené pro doučování spolužáků, jsou zcela nevyhovující pro kvalitní výuku matematiky.

Zájemce o problematiku odkazujeme na tři podrobné recenze zmiňovaných příruček od prof. Kuřiny z Přírodovědecké fakulty UHK (Učitel matematiky, 27(1), 2019;  Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 61(4), 2016; Učitel matematiky, 25(1), 2016), prof. Doboše z Ústavu matematických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a otevřený dopis Slovenské matematické společnosti Jednoty slovenských matematiků a fyziků.

Zpět

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF