Konference Slovní úlohy jako cesta k integraci matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol

31.08.2023 16:25

Konference se bude konat 4. 10. 2023 14.00-18.00 v budově Pedagogické fakulty UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1. Cílem konference je představit odborné veřejnosti originální metodiku výuky slovních úloh, jež vznikla v rámci projektu TAČR TL03000469 a jež bude dána k dispozici učitelům prostřednictvím webové stránky https://slovni-ulohy-metodika.cz/. Během konference se účastníci seznámí nejen s principy, na nichž je metodika založena, ale také s poznatky z jejího použití ve školách v posledních dvou letech.

Na organizaci konference se podílí katedra matematiky a didaktiky matematiky, katedra českého jazyka a katedra psychologie PedF UK.

Konference je určena pro vyučující 1. stupně základní školy, pro vyučující matematiky a českého jazyka 2. stupně, pro didaktiky matematiky a didaktiky českého jazyka. Ačkoli bude umožněna online účast, velmi rádi se s Vámi setkáme osobně. Prezenční účastníci se mohou těšit na malý odborný dárek.

Konference je zdarma. Vítáme i účast budoucích učitelů 1. stupně, matematiky a českého jazyka.

Prosíme o vyplnění krátkého registračního dotazníku, abychom vás mohli kontaktovat:

https://forms.gle/ZnRjJu2nAZ9pDLRv7

 

Zpět

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF