Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let

19.06.2017 20:40

Společnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s VOŠP a SPgŠ Litomyšl zve učitele matematiky na konferenci

Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 16 let

Setkání učitelů matematiky se koná ve dnech 19. – 21. října 2017 v Litomyšli.
Na programu budou plenární a paralelně probíhající přednášky předních odborníků (matematiků a psychologů), zabývajících se problematikou matematického vzdělávání. Tématem budou aktuální výsledky výuky matematiky na základních školách, práce s nadanými žáky a s žáky se specifickými poruchami učení. Jednání v dílnách a sekcích pro učitele I. a II. stupně ZŠ a prvních ročníků středních škol bude příležitostí pro výměnu zkušeností učitelů z praxe. Prostor bude i pro diskusi na aktuální téma matematické gramotnosti, testování žáků a na práci začínajících učitelů matematiky. Nebude chybět ani nabídka učebnic a didaktických pomůcek. 
Bližší informace, online přihlášky, seznam přihlášených účastníků a program najdete zde.

Kontaktní adresa:
RNDr. Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl, tel. i fax.: 0461/615705, mobil: 603 753 521,

e-mail: liskova@vospspgs.czSpolečnost učitelů matematiky Jednoty českých matematiků a fyziků
ve spolupráci s VOŠP a SPgŠ Litomyšl 
zve učitele matematiky na konferenci
 
 
Jak učit matematice žáky ve věku 10 – 16 let
 
 
 
Setkání učitelů matematiky se koná ve dnech 19. – 21. října 2017 v Litomyšli.
Na programu budou plenární a paralelně probíhající přednášky předních odborníků (matematiků a psychologů), zabývajících se problematikou matematického vzdělávání. Tématem budou aktuální výsledky výuky matematiky na základních školách, práce s nadanými žáky a s žáky se specifickými poruchami učení. Jednání v dílnách a sekcích pro učitele I. a II. stupně ZŠ a prvních ročníků středních škol bude příležitostí pro výměnu zkušeností učitelů z praxe. Prostor bude i pro diskusi na aktuální téma matematické gramotnosti, testování žáků a na práci začínajících učitelů matematiky. Nebude chybět ani nabídka učebnic a didaktických pomůcek.
Bližší informace a online přihlášky najdete na adrese www.suma.jcmf.cz v sekci „Akce – konference pro ZŠ“.
 
Kontaktní adresa:
RNDr. Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl, tel. i fax.: 0461/615705, mobil: 603 753 521,
e-mail: liskova@vospspgs.cz

Zpět

Kontakt

Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF
Žitná 609/25
Praha 1
117 10

IČ: 63109930
DIČ: CZ63109930

© 2015 - 2022 SUMA JČMF