Stránky profesních skupin matematiků a učitelů matematiky

 
  • ČR: Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF)
  • Slovensko: Jednota slovenských matematikov a fyzikov (JSMF)
  • Anglie: Association of Teachers of Mathematics (ATM)
  • Francie: Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public (APMEP)
  • USA: National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)
  • Austrálie: The Australian Association of Mathematics Teachers (AAMT)
  • Nový Zéland: New Zealand Association of Mathematics Teachers (NZAMT)