Katedry připravující učitele matematiky

 
  • Katedra matematiky, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
  • Katedra matematiky, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta