Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol

17.10.2015 21:42

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ
Pardubice 23. – 25. září 2019

Pořádá JČMF (Společnost učitelů matematiky JČMF a pobočný spolek JČMF Pardubice), Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice a CCV Pardubice

Předběžný program

Pondělí 23. září 2019
Plenární přednášky vhodné pro všechny typy SŠ – délka 60 – 90 minut
Vystoupení zástupců Cermatu, MŠMT a NÚV – přijímací zkoušky, maturity, revize RVP

Úterý 24. Září 2019 a středa 25. září 2019
Semináře – 60 – 90 minut (pro učitele gymnázií, SOŠ, SOU)
Dílny z Geogebry – 90 – 150 minut
Dílny – 45 – 90 minut (pro učitele gymnázií, SOŠ, SOU)

Kontakt

Mgr. František Procházka,  prochazka.frantisek@sps-chrudim.cz; mobil: 606 476 177
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Předchozí ročníky:

1. ročník: 17. - 19.9. 2014, Pardubice

2. ročník: 21. - 23.9. 2016, Pardubice (program)

3. ročník: 19. - 21. 9. 2018, Pardubice

Zpět