Celostátní setkání učitelů matematiky středních škol

Z této konference není vydáván sborník, je ale možné stáhnout všechny příspěvky vystupujících na konferenci ve formátu zip. Příspěvky neprocházejí recenzním řízením ani redakční úpravou.