Učitel matematiky

ISSN 1210-9037

Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků od roku 1992. V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Časopis je anotován pro databázi MathEduc (bývalé MathDi). 

Odborný recenzovaný časopis Učitel matematiky si klade za cíl seznámit pedagogickou i laickou veřejnost s novými podněty přicházejícími z matematiky i didaktiky matematiky, které mají sloužit k zlepšování výuky na základních a středních školách. Publikuje původní odborné recenzované články týkající se nových metodických přístupů k výuce matematiky, historie matematiky, didaktické transformace nových poznatků z matematiky, popularizace matematiky apod. Zařazovány jsou i diskuse k odborné problematice, zprávy o akcích pro učitele matematiky a zadání matematických olympiád.

Časopis vydává Jednota českých matematiků a fyziků (www.jcmf.cz, Žitná 25, Praha 1), do roku 2017 ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Časopis vychází od roku 1992 čtyřikrát ročně v rozsahu 64 stran.

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele a učitelů z praxe.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách časopisu.